Home/YOKO ONO/Words/Radio & TV/Yoko Ono Plastic Ono Band live on Bokura No Ongaku TV Show, Tokyo, Japan 30 Aug 2009