Dear Friends

I’d like to inform you about the big Wish Tree that has been built by the dutch artist Wieke Terpstra with the help of Younes El Ouai and Christopher Inees (pupils of the school ‘de Einder’ in The Hague, Netherlands).

The Wish Tree is 2.5 meters high and made of steel. 

It’s painted white and will get a place in the Zuiderpark in The Hague on Sunday 21st September 2008, during the ‘PEACE ONE DAY’ happening.

After this day the tree will be transported to the school and after one week at the school it will be moved to the mayor of the Hague.

On all three location people will be invited to write their wishes and put them on the branches.

All the wishes will be send to Reykjavík, Iceland.

I send you a series of pictures made during the production of the tree. This week the tree will be transported and I hope to send you some pictures of the Wish Tree full of wishes!

IMAGINE PEACE!

thanks for the inspiring website!

With love 
Wieke Terpstra
www.wieketerpstra.nl

 

PLANNING & CONSTRUCTION


Original sketch


Christopher Inees, Younes El Ouai, Wieke Terpstra

 

NEWS ARTICLE
 

’Ik wil dat twintig meisjes mijn vrouw wórd’
Door LEO VAN DER VELDE

DEN HAAG – Paar spelfouten, dat wel, maar de wens van Foekir hangt prominent tussen alle anderen aan de Wish Tree in het Haagse Zuiderpark.

De wensboom. FOTO FRANK JANSEN

 

Op zijn papiertje staat: ’Ik wil rijk word en ik wil dat twintig meisjes mijn vrouw word’. Spijtig voor de jongen, maar dat kan alleen in het land van zijn grootouders en niet hier. 

De wens van de 11-jarige Meltem ’dat iedereen gezond blijft en dat er geen oorlog komt’ is minder zelfzuchtig. De meeste van de opgeschreven verlangens in de wensboom, die onderdeel is van de Week van de Haagse Onmoeting, zijn lief, onbaatzuchtig en opbouwend. Precies zoals wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, burgerschap), die de dag opent, bedoelt. Het echtpaar Ine en Matt Arendts woont hun hele leven in de Vruchtenbuurt en daarom heeft mevrouw ook een wens. „Ik heb opgeschreven dat ik hoop dat de gemeente de voormalige bieb aan de Mient om wil bouwen tot een wijkcentrum,” zegt Ine. ” 

Met een pc-opleidingscentrum voor ouderen en een hobbyruimte voor de buurtbewoners. Meneer Arendts: „ Ik wens een totale verzoening van inwoners. Of dat uitkomt? Dat is weer vers 120.” Beeldend kunstenaar Wieke Terpstra, die de wit metalen boom heeft laten bouwen door Yonnes El Quai en Christopher Inees van de Praktijkschool De Einder, kijkt tevreden toe. 

„Met dank aan de Haagse Wapeningscentrale gaat de boom eerst nog naar het Atrium en daarna terug naar de school. De wensen doen we allemaal in een envelop. Die sturen we naar Reykjavik in IJsland. Daar worden ze opgeborgen in de Imagine Peace Tower van Yoko Ono.” 

Rianne, jongste dochter van Marjan Pak-van der Zwan, laat haar moeder iets moois opschrijven voor zus Rowena. „Dat mijn zusje niet meer verkouwen is en gauw weer beter wordt en dat ze een vriendje krijgt.” Faical Zaidi heeft ook een nuttige wens. Zij wil gratis openbaar vervoer voor iedereen. Veel kinderen wensen dat er geen ruzie meer is. 

TRANSLATION

With a few spelling mistakes, Foekirs’ wish hangs between all the others in the Wishtree in the Zuiderpark. ‘I want be rich and want twenty girls to become my wife’. Sorry dear boy, but that’s not possible here. 

11-year old Meltem ‘s less selfish wish is ‘that everyone stays healthy and that there will be less war’. Most of the written wishes in the wishtree, part of “Meeting Week” are sweet, unselfish en constructive. Exactly like the municipal cousellor Rabin Baldewsingh (PvdA, Citizenship) who opens the day. 

The couple Ine and Matt Arendts live their whole life in the Fruit District and that’s why she wishes: ‘I hope that the local government will change
the former library into a community-centre. With a computer training centre for the elderly people and a hobby space for the people from this neighbourhood.”

Mr. Arendts: ‘I wish a total reconcilement of the inhabitants. Will it come true? That’s part 120…’ 

Artist Wieke Terpstra, who built the white metal tree with Younes El Ouai and Christopher Inees from the Practiceschool De Einder, watches satisfied. ‘With help of the Haagse Wapenings – centrale (a reinforcement-company) the tree will first go to the Atrium and than back to the school. 

The wishes will all be put in an envelope and sent to Reykjavik in Iceland. There they will be placed in Yoko Ono’s Imagine Peace Tower.

Rianne, the youngest daughter of Marjan Pak-van der Zwan, makes her mother write something nice for sister Rowena: ‘that my sister will be better soon and that she will get a boyfriend’. 

Faical Zaidi also has a usefull wish. She want free public transport for everyone. Many children wish that there is no more fighting.

 

MORE PHOTOS
Some more pictures and a nice article in de newspaper (in Dutch):

The wishtree is now temporarily in the mayor of The Hague (a building from the American architect Richard Meier, very white) and will go back to the school the 10th of October .

much love,
Wieke Terpstra
link naar www.wieketerpstra.nl

Abdullah Cetin,Fatih Barakilic, Selcuk Guler and Wayne Wiebers.

Younes and Christopher with four other pupils from de Einder: (f.l.t.r)
under: Jawid Safi, Younes El Ouai, Christopher Inees, Abdullah Cetin
above: Nabil Boubsi and Kelvin Saddal

 

 

 

Dear Wieke Terpstra and friends
Thank you, thank you, thank you! 
What you have done is so beautiful! 
Make sure you send all the wishes to:
IMAGINE PEACE TOWER, PO Box 1009, 121 Reykjavík, Iceland
Lots of love
yoko

 

WISHES FOR REYKJAVIK

post

Yesterday I posted two envelopes: wishes on their way to Reykjavic…

a third one will follow later.
 
Best wishes,
Wieke

post-to-reykjavic